อุปกรณ์ป้องกันสัญญาณไฟกระโชก , สัญญาณไฟกระชาก ,ฟ้าผ่า (Surge Protector) ป้องกันการเสียหาย
หน้าฝน ฟ้าผ่าบ่อย โอกาสที่ระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายนอกอาคาร กลางแจ้ง ตามเสาไฟฟ้า จะโดนฟ้าผ่า หรือจากโดนไฟกระชากเข้ามาทางสายสัญญาณภาพ สายสัญญาณไฟ ทำให้กล้องเสียหายได้ ป้องกันระบบกล้องวงจรปิดที่มีค่า ของท่านด้วยอุปกรณืป้องกันสัญญาณไฟกระชากราคาประหยัดได้แล้ววันนี้
ป้องกันทางสายสัญญาณภาพ (Video Surge Protector)
ป้องกันทางสายสัญญาณไฟ (Power Surge Protector)
ป้องกันทางสายสัญญาณข้อมูล (Data Surge Protector)

SP001

SP001P

SP001P-AC

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นายซีซีทีวี http://www.9CCTV.in.th